Taiko ensembles

Taiko ensembles

Taiko ensembles zijn, net als lesgroepen, vaste groepen die bijna wekelijks les hebben.

Deze ensembles zijn te boeken voor optredens op Japanse festivals en Japan gerelateerde events.

Er zijn twee ensembles, bekijk hieronder de mogelijkheden.

 

Taiko ensemble 1

Het eerste Taiko-ensemble bestaat voor een deel uit een aantal leden van Circle Percussion en voor een deel uit leerlingen van de taikoschool en IDÕ Drum Workouts. Dit ensemble speelt op een aanzienlijk hoog niveau de taiko’s. Voor dit ensemble kom je in aanmerking als je volgens ons dit niveau aankunt. Wij nodigen hiervoor mensen uit.

Met dit ensemble zullen we zo’n drie tot vier keer per maand repeteren, wat neer komt op 32 repetities per seizoen. Deze groep zal zich naast een optreden op de Taikodag ook richten op optredens buiten onze dojo. Denk hierbij aan presentaties en demonstraties op Japan festivals, Sushi festivals, bij martial artsscholen etc.

Indeling:

Dag: Zaterdag
Aankomst: 09.30 uur – koffie en opbouw instrumentarium
Start repetitie: 10.00 uur
Pauze: 11.15 uur
Tweede helft repetitie: 11.30 – 12.30 uur

Taiko ensemble 2

Het tweede Taiko-ensemble is samengesteld uit leerlingen van onze taikoschool en deelnemers van IDÕ Drum Workouts. Bij deze groep staat het speelplezier voorop. Dit ensemble is opgericht om met elkaar lekker muziek te maken en uiteindelijk op de Taikodag ensemble 1 van het toneel te blazen :-).

Er zijn vanuit Taiko-ensemble 2 natuurlijk ook mogelijkheden om door te stromen naar Taiko-ensemble 1. Dit zal per individu aan het eind van het seizoen steeds opnieuw bekeken worden.

Ensemble 2 repeteert ongeveer twee keer per maand wat in de praktijk neerkomt op achttien repetities per seizoen.

Indeling:

Dag: Zaterdag
Aankomst: 13.00 uur – koffie en opbouw instrumentarium
Start repetitie: 13.30 uur
Pauze: 14.45 uur
Tweede helft repetitie: 15.00 – 16.00 uur