Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Taikoschool House of Circles

 • Inschrijving
  – U bent ingeschreven voor het hele seizoen als u de (eerste) betaling hebt voldaan, uiterlijk 5 september 2023.
  – Met de eerste betaling, en dus inschrijving, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.
 • Uitschrijving
  – U kunt zich schriftelijk uitschrijven aan het einde van het seizoen door middel van het sturen van een email naar info@houseofcircles.nl.
  – Tussentijdse uitschrijving, in het lopende seizoen kan, maar er is geen recht op restitutie van het lesgeld. Een uitzondering hierop is een wijziging in de persoonlijke omstandigheid waarbij in redelijkheid geen voortzetting kan worden verlangd. Dit is altijd ter beoordeling van taikoschool House of Circles. Een verzoek tot restitutie kan schriftelijk gemaild worden naar info@houseofcircles.nl.
 • Verlenging inschrijving
  – Zonder schriftelijke opzegging blijft u automatisch ingeschreven en wordt uw inschrijving jaarlijks verlengd.
 • Betalingsmogelijkheden
  – In één keer per bank voor het hele seizoen. De korting bedraagt een halve les.
  – Elke maand per bank een vast bedrag. De totale kosten worden gedeeld door 12 maanden.
  – Wanneer u niet betaalt zal de taikoschool een incassobureau inschakelen. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor uw rekening.
 • Lesuitval
  – Als er door omstandigheden een les wordt geannuleerd door de taikoschool dan zal er een vervangende les gepland worden.
  – Als er door Corona of andere overmacht-situaties lessen geannuleerd worden dan is er geen recht op restitutie. Taikoschool House of Circles biedt waar mogelijk alternatieven aan en/of vervangende lessen.
 • Afwezigheid
  – Er is geen sprake van restitutie als u niet aanwezig bent.
  – Krijgt de afwezigheid een langdurig karakter (bijvoorbeeld door ziekte of een gebroken arm), neem dan schriftelijk contact op via info@houseofcircles.nl. We kijken dan gezamenlijk naar een oplossing. De taikoschool heeft hierin altijd het finale oordeel.
 • Aansprakelijkheid
  – Deelname aan de lessen geschiedt op eigen risico. Taikoschool House of Circles kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor blessures en (gehoor)schade.
 • Beeldopnames
  – Taikoschool House of Circles heeft het recht beeldopnames te maken tijdens de lessen en andere activiteiten. Deze mogen gebruikt worden voor PR doeleinden zoals drukmateriaal, website en social media. Eventuele bezwaren kunnen ingediend worden via info@houseofcircles.nl.
  – Beeldopnames mogen door u gemaakt worden maar alleen gebruikt worden voor privé doeleinden. Deze mogen nooit zonder toestemming van Taikoschool House of Circles gepubliceerd worden op openbare media.
 • Slotbepaling
  – Deze voorwaarden kunnen ten alle tijden worden gewijzigd en fouten zijn voorbehouden. Voor alle zaken waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist Taikoschool House of Circles.

 

Algemene gegevens:
Taikoschool House of Circles
Industrieweg 6
3401 MA  IJsselstein
info@houseofcircles.nl
www.houseofcircles.nl

Datum laatste wijziging: 22 augustus 2023